_ _ _בהתאם להחלטת הממשלה ומשרד הבריאות בית הספר נערך לחזרה לשגרת למידה בחטיבה, אנא הקפידו לקרוא את ההנחיות באתר, מחכים לכם בהתרגשות, צוות ביה"ס _ _ _