กำหนดการจัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 8 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร