กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน วันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินและโรบินสัน