การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับสพม.33 วันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน