<< ยินดีต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ 1.น.ส.นันท์นภัส วิกุล 2.น.ส.กัญจนน์รัตน์ นิธินันธนากร 3. น.ส.นันทวัน เหิดขุนทด ทั้ง 3 ท่านด้วยความยินดียิ่ง >> ท่านผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 นำคณะบุคลากรประสานใจ นิเทศ ตรวจเยี่ยม 100 % ณ. ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพญาสี่เขี้ยว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา