กำหนดการจัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร