กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน วันที่ 13-14 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล โรงเรียนโชคเพชรพิทยา