"วันที่ 7 เมษายน 2564 ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเหรียญการแข่งขันศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563 "