กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล โรงเรียนมหิธรวิทยา