การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับสพม.33 วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน