กำหนดการจัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร