การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับสพม.33 วันที่ 13-14 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)