(ยกเลิก)ใบสมัครเข้าร่วมศึกษาดูงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานครูคณิตศาสตร์ วันที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร