ย้ายที่ทำงานใหม่ครับ ไปที่ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ตามคำสั่ง 1 มิถุนายน 2560