ค่ายสิ่งแวดล้อม ระดับ ม.2 ณ ศูนย์วิจัยสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2559