7-9 ธันวาคม 2559 แข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับภาค หนองคาย-บึงกาฬ