ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านโสกรังด้วยความยินดียิ่ง