กำหนดการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร