***** นักเรียนสามารถดูเกรดออนไลน์ได้ที่ http://dograde.online/senang/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป*****