กำหนดการจัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร