เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ในหลวง ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติราชินี เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ตั้งแต่ วันที่ 9 มิ.ย. 59 - 9 มิ.ย. 60