ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศน.จันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง เว็บไซต์ที่รวบรวมผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ต่อสังคม ชุมชน และตนเอง ด้วยความยินดียิ่ง