กลุ่มนิเทศฯ ยินดีต้อนรับผอ.ดำเนิน เพียรค้า ท่านรองฯทินกร ชาทอง และท่านรองฯจุรีรัตน์ พินิจมนตรี ด้วยความยินดียิ่ง