<< ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออวยชัยให้ทุกท่านนั้นสุขสม จงประสบแต่สิ่งมิ่งมงคล ให้ทุกคนจงสุขขีและมีชัยไร้โรคภัยเทอญ >>