****โรงเรียนเสนางคนิคม เตรียมรับการประเมินโรงเรียน DLIT พร้อมให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 ******