Ky ueb sajt u dedikohet nxënësve dhe autorit, në shkollën e mesme profesionale, për drejtimin e elektroteknikës, gjegjësisht telekom, informatikë dhe mekatronikë.