O mércores 27 de outubro, ás 18h, recepción dos pais e nais do alumnado por parte dos titores.