ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ที่อยู่ 177 หมู่ 13 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.053-329198