งดจัดการเรียนการสอนการสอน ON-Site ต่อเนื่อง(เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยนยา 2564