ยินดีต้อนรับคณะครูทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ประกอบการอบรมครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์