คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร สพม.37 ยินดีต้อนรับ ดร.ปัญญา หาแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ด้วยความยินดียิ่ง