ยินดีต้อนรับสู่แฟ้มสะสมผลงานครูวิรุธ ยังมีสุข กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง