ยินดีต้อนรับสู่ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย