ยินดีต้อนรับแฟ้มสะสมผลงานของครูอานนท์ ทองคำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์