วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4