ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม, วิสัยทัศน์ : สร้างผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย