ศ.พรกิจ รับเหมาก่อสร้าง สถาปัตยกรรมจีน ก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างโรงงาน พร้อมการวางฮวงจุ้ย สร้างวัดจีน สร้างซุ้มประตูจีน ออกแบบซุ้มจีน สร้างศาลเจ้า สร้างศาลเจ้าจีน สร้างโรงเจ สร้างเก๋งจีน สร้างลานพิธีบูชาเทพเจ้า สร้างหิ้งบูชา สร้างหิ้งบูชาเทพเจ้า ออกแบบตกแต่งภายในศาลเจ้า งานปั้น ภาพเขียนทั้งภายใน และ ภายนอกศาลเจ้า สถาปัตยกรรมมงคล สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีนรับปรึกษาฮวงจุ้ย Tel : 08-9814-0626 , 08-1942-6380 , 0-2813-1236