ยินดีต้อนรับสู่แฟ้มสะสมผลงานครูประภาลักษณ์ เพียมะ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"