โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ยินดีต้อนรับ นางพิมลมศ พัดสมร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วยความยินดียิ่ง