"ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและโรงเรียนในสังกัดสพป.นครราชสีมา เขต 4 ที่ได้รับเหรียญการแข่งขันศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563 "