เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป