ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สังกัดสำนักงานเขียนพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3