ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม, วิสัยทัศน์ : สร้างผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย, 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, 21 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6