ยินดีต้อนรับสู่แฟ้มสะสมผลงานครูวีรยุทธ ทองอ่อน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม