ยินดีต้อนรับสู่แฟ้มสะสมผลงานครูสายพิน โปราหา กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม