ยินดีต้อนรับสู่แฟ้มสะสมผลงานครูสุมาพร จักรอินต๊ะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม