ยินดีต้อนรับสู่แฟ้มสะสมผลงาน ครูนุชรินทร์ ปามูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม