ยินดีต้อนรับสู่แฟ้มสะสมผลงาน ครูกนกวรรณ สุวรรณชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม.36