ณ ที่นี้คือสถานบ้านความรู้.....ณ ที่นี้คือที่อยู่แสนหรรษา.....ณ ที่นี้คือแหล่งอบรมจริยา.....ณ ที่นี้สร้างคุณค่าชีวิตคน