"ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ,Welcome to Boromarajonani College of Nursing , Nakhon Lampang"